۱۳۹۷
اردیبهشت
۱۸

اگزیت، بونس و دراپ آف

معیارهایی به ظاهر مشابه و به باطن کاملا متفاوت
۱۳۹۶
اسفند
۱۲

گاردین داشته باشید

هر سیستمی نیاز به مراقبت دارد
بهمن
۱۴

عادت ها

مشکل بد در تجربه های جدید
۳

یک چالش

چالش خوب سی روز بلاگ نویسی
دی
۱۶

بسم الله

چرا میخوام بلاگ نویسی کنم